(0332) 280 80 80

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi

Hakkında: Yapımına 23 Kasım 2009'da başlanan Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi binası , 9 bin metrekare kapalı alan, 27 bin metrekare de açık ve yeşil alana sahiptir. Fakültemiz, modern yapısı ve Selçuklu mimari özelliklerini taşıyan görüntüsüyle dikkat çekiyor. Fakülte binası toplam 4 kat olarak tasarlanmıştır, 60'ar kişi kapasiteli toplam 24 derslik, 40 idari ve akademik personel odası, 4 amfi, 3 laboratuvar, 1 kütüphane, her bölüm için özel olarak tasarlanan 3 seminer odası, yemekhane ve kantin bulunmaktadır. Gerek ısıtma ve havalandırma sistemleri gerekse bina içi tasarımda son teknoloji ürünleri kullanılmıştır. Selçuklu mimarisini modern yapıyla buluşturan binanın tüm masrafları Cengiz Holding A.Ş. tarafından karşılanmıştır Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, başta Konya sanayisi olmak üzere ülkemiz sanayisinin çok geniş bir bölümüne hitap edecektir. Ülkemizin en büyük entegre üretim fabrikalarından biri olan Seydişehir Alüminyum Fabrikası da bu bölgededir. Fakültemizin muhatap olacağı her türlü sanayi meselesine cevap verecek şekilde çalışma planlaması yapılmaktadır. Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi içerisinde yürütülecek olan diğer programlarla, Seydişehir Meslek Yüksekokulu ve N.E.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile işbirliği içinde olmaktadır. Bu işbirliği öğretim elemanlarından faydalanma, Laboratuvarları müşterek kullanma başta olmak üzere mümkün olan her alanda olmaktadır.

Vizyon: Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerin öğretim programları, uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü ölçütler ve Avrupa birliği mevzuatı doğrultusunda hazırlanmıştır. Teorik işlenen mühendislik dersleri, uygulamalar ve deneylerle desteklenmekte olup, öğrenciler 4 yıl içerisinde iki yaz stajı yaparak gerçek sistemlerde çalışarak deneyim kazanması düşünülmektedir. Son sınıf öğrencilerine önceki üç yıl boyunca programları uyarınca aldıkları dersler ve yaptıkları uygulamalar ile kazandıkları bilgi birikimini sentezleme imkânı bulabilecekleri iki yarıyıl süreli bitirme projeleri yaptırılacaktır. Bitirme projeleri genellikle uygulamalı çalışmalar olup, ilgili konuda uzmanlaşmış öğretim elemanlarının danışmanlığında yürütülür. Bitirme projelerinde Üniversite-Sanayi işbirliği ile seçilen konuların çalışılması düşünülmektedir. Temel olarak amacımız ülkesine, milletine ve insanlığa karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, başarı için gerekli bilgi, yetenek ve niteliklerle donatılmış mühendisler yetiştirmek ve yaptığımız araştırma çalışmaları ile evrensel bilim ve teknolojinin gelişmesine ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Misyon: Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi öğrencilerini, çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi, bilgi ve teknoloji üretip uygulamaya aktaracak nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda Mühendislik görevlerini başarıyla yerine getiren ve bu sebeple kendi iş alanlarında tercih edilen analitik düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış azimli, yaratıcı, girişimci, yaşam boyu öğrenmeyi kendine görev edinmiş mühendislik uygulamaları için modern araçları kullanma yeteneğine sahip çevre, sağlık, güvenlik ve mesleğini koruma sorumluluğunu üstlenmiş iş etiğine uygun davranışlar sergileyen ve ülkesine hizmet eden bireyler olarak hazırlamaktır. Mühendislik Fakültesi lisans eğitimi esnasında eğitim gören öğrencilerine ulusal ve uluslararası kabul gören çalışmalar yaptırarak mühendislik bilim ve teknolojisine katkı sağlama, teknoloji geliştirme, bölgesel ve ulusal mühendislik ve endüstriyel problemlere çözüm getirme hedeflerini görev edinmiştir. Bu hedeflere ulaşmak üzere, nitelikli araştırıcılardan oluşan akademik insan gücünü arttırmak gayretindedir. Mühendislik- yönetimi, bu görevi yerine getirebilmek üzere öğrencilerine gerekli alt yapı, atölye ve laboratuvar donanımını hazırlamak için çaba harcamaktadır. Mühendislik Fakültesi laboratuvarlarında bulunan bütün bilgisayarlar ise, öğrencilerin eğitim, uygulama amaçlı gereksinimlerine cevap verecek yazılım ve donanıma sahiptir. Bütün bu çalışmalar yapılarak, Türkiye ekonomisinde önemli payı olan ve bunu büyütmeyi hedef alan Konya ve çevresindeki sanayinin gelişmesi için gerekli AR-GE (araştırma-geliştirme) ve ÜR-GE (üretim-geliştirme) konusunda destek sağlayacak çalışmalara öncelik verilmesi düşünülmektedir. Fakülte bünyesindeki bölümlerin öğretim ve araştırma öncelikleri bu doğrultuda belirlenerek, gereksinim duyulan modern altyapı ve nitelikli akademisyen kadrosu oluşturulmaktadır. 

© copyright 2014 - Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı