(0332) 280 80 80

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

1962' den bu yana hizmet veren Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Konya'nın en eski yükseköğretim kurumlarından biridir. 201 1-2012 eğitim
öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesine katılan fakültemiz, Meram Yeniyol' daki yerleşkesinde yeni binalarında, 10 Bölümde [23 Ana Bilim Dalı] 300'ü aşkın akademik personel ve öğrencileri ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Fakültemiz; bilimsel düşünebilen, modern, demokrat, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak kabul eden kuramsal bilgileri
uygulamaya koyabilen, mesleğinin anlamının bilincinde olan, medeni cesareti yüksek, üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümlerimiz
İlköğretim Bölümü
Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlama ve Ekonomi Ana Bilim Dalı
Eğitim Programlama ve Öğretimi Ana Bilim Dalı
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-iş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Fizik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Kimya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Biyoloji Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Tarih Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Coğrafya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Özel Eğitim Bölümü
Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Türkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Almanca Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

© copyright 2014 - Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı